Od ledna 2022 běží pilotní projekt screeningu nebo-li časného záchytu karcinomu plic.

Jeho cílem je odhalit rakovinu plic v časných stádiích, aby byla léčitelná, protože v možnostech i úspěšnosti léčby je velký rozdíl mezi prvním a třetím či čtvrtým stadiem. A mnoho nemocných, tak zbytečně umírá. Nedílnou součástí programu je i podpora nekouření.

Týká se lidí, kterým je mezi 55 až 74 lety a kouří dvacet a více let dvacet cigaret denně nebo po dobu deseti let čtyřicet cigaret denně. Mohou to být i ti, kteří přestali kouřit, ale byli to denní kuřáci ve výše uvedeném rozsahu.

Program je garantován Ministerstvem zdravotnictví a řadou odborných společností, které se na jeho rozvoji podílí. Více informací zde: https://www.prevenceproplice.cz/

Na webu se dozvíte, kde a jak program přesně probíhá a jaký je přesný postup dle výsledku: https://www.prevenceproplice.cz/cs/program/kde/

 

Velmi zásadní pro úspěšnou a rychlou cestu pacienta k jeho cílené léčbě je, aby byl dodržen přesný postup dle výsledků.

Ambulantní pneumolog získá výsledek z radiologického pracoviště a koordinuje další kroky:

  • Negativní výsledek: doporučuje pacienta na následující CT, v doporučeném schématu screeningového vyšetření podle Národního radiologického standardu
  • Neurčitý výsledek: doporučuje pacienta na opakované CT dle Národního radiologického standardu a koordinuje péči o pacienta
  • Pozitivní výsledek: zajišťuje dovyšetření pacienta a odesílá jej na pneumoonkochirurgické pracoviště k multidisciplinárnímu posouzení

Současné publikované výstupy screeningu

K 19. 9. 2022 bylo do programu zařazeno 891 vyšetřených pacientů s validním záznamem. Data nejsou k dispozici od všech zapojených radiologických pracovišť. Bylo provedeno celkem 935 vyšetření, z toho 95 % vyšetřeních bylo vstupních a 5 % kontrolních po neurčitém výsledku.

Téměř všem pacientům (95 %) bylo provedeno pouze 1 vyšetření. 70 % pacientů mělo negativní výsledek LDCT a to v případě vstupního i posledního vyšetření.

U 40 % pacientů nebyl nalezen žádný uzel, u 22 % pacientů byl nalezen 1 uzel a u 15 % pacientů uzly 2 a 24 % pacientů mělo 3 a více uzlů.

U vysokého % pacientů byla konstatována jiná onemocnění – Chronická obstrukční plicní nemoc, chronická bronchitida, obstrukční ventilační porucha, nadváha a obezita.

Více viz. prezentace z konference PREVON, 5.10.2022 https://prevon.uzis.cz/res/file/prezentace/2022/22-koudelkova.pdf