Dlouhodobá nemoc s sebou nese i řadu změn v oblasti sebeobsluhy, financí, vztahů a péče o sebe a okolí. Většina nemocných rakovinou plic potřebuje v této oblasti pomoci. Pokud vše nezajistí rodina nebo je třeba se i jen zorientovat v systému, je dobré vyhledat sociálního pracovníka, který má s onemocněním zkušenost. Jděte se poradit včas, problémy půjdou řešit snáze.

Co lidé v sociálním poradenství nejčastěji řeší:

  • na jakou podporu či dávky mají v nemoci nárok a co je k tomu třeba doložit
  • kdo a jak pomůže v péči o nemocného – sociální a zdravotní služby a kontakty na ně
  • jak jednat se zdravotníky, jak se vyznat ve zdravotnictví a systému zařízení pro danou diagnózu
  • kde, jak a kdy žádat o invalidní důchod a jak ho kombinovat s prací nebo OSVČ
  • poradenství v oblasti práv pacienta
  • informace o možnostech rehabilitace, lázeňské péče, získání zdravotních pomůcek atd.
  • informace o dopravě do zdravotnického zařízení a za osobními aktivitami
  • pomoc při sepisování odvolání (námitky) proti rozhodnutí a různých úředních úkonech
  • základní informace o udělení plné moci nebo ustanovení opatrovníka
  • možnosti finanční pomoci nebo základní informace o řešení stavu hmotné nouze nebo dluhové problematiky

Odborné sociální poradenství pro onkologicky nemocné a jejich blízké nabízí  nezisková organizace Amelie, z.s.

Kontaktujte nás:

Telefonicky na čísle 739 004 222 (pondělí-středa)

emailem: socialni@amelie-zs.cz